Kvasinková infekce – jak zjistit její výskyt v organismu

Kvasinková infekce patří mezi časté zdravotní komplikace. Rozsah potíží, kterými se v organismu může projevovat, je ovšem velmi široký. Informace o tom, zda je v organismu přítomna, nám pomůže lépe se zorientovat ve svém zdravotním stavu a zároveň nás nasměrovat žádoucím směrem k nápravě.

Střeva - nákresLékařská diagnostika plísňových onemocnění je založena na mikrobiologickém vyšetření stolice či krve. Ani tyto testy, byť prováděné v laboratoři, nemusejí být plně vypovídající. Vyšetření stolice předpokládá odtržení části plísňových vláken od stěny střeva do zkoumaného vzorku. Případné kvasinky se však ve stolici nacházejí nerovnoměrně a může dojít k jejich absenci v konkrétním vzorku. Vyšetření krve rovněž může být průkazné pouze u těžce nemocných, kde již parazitické kvasinky pronikly ze střevního traktu do krevního oběhu.

 

Domácí test ze vzorku slin

Orientační určení případného přemnožení kvasinek naštěstí můžeme provést velmi jednoduše doma a v podstatě zadarmo. Jedná se o pokus přezdívaný často také plivací test. Ráno ihned po probuzení sesbíráme sliny a plivneme do připravené průhledné sklenice s vodou. Test vyhodnocujeme po 30 minutách. Plavou-li ve vodě vlákna či jakési šupinky ze slin, případně je voda zakalená nebo slina klesla na dno, test je pozitivní a jedná se o kvasinkovou infekci, takzvanou kandidózu. Bude-li slina plavat na povrchu a voda zůstane čirá, test dopadl negativně. Jde sice pouze o orientační zjištění, nicméně většinou poměrně přesné.

Další varovné příznaky

Existují však ještě další způsoby, jak stav kvasinek v organismu zjišťovat. Vyskytují-li se tyto symptomy společně s pozitivním plivacím testem, pravděpodobnost výskytu kandidózy hraničí s jistotou. Mezi jeden z nejprůkaznějších ukazatelů patří stav stolice. Je-li mazlavá a po vyměšování potřebujeme použít toaletní štětku k očistě mísy, jsou kvasinky ve zvýšené míře přítomny. Za další varovný příznak můžeme považovat bílý povlak na jazyku zejména ráno po probuzení.

Patří sem rovněž i neodolatelná chuť na sladké. Kvasinky se živí především nejrůznějšími druhy sacharidů a při svém přemnožení produkují neurotoxiny mající za cíl ovlivnit chování hostitele žádoucím způsobem. V tomto případě tedy nutkáním po konzumaci sladkostí.

Konkrétní příznaky kandidózy jsou velmi různorodé a jejich souvislost s přemnožením kvasinek tak může být snadno přehlédnuta. Vyskytují-li se však zároveň se zde popsanými projevy, je zapotřebí vzájemnou souvislost zaregistrovat a zahájit kvasinkovou dietu spolu s dalšími opatřeními, díky nimž můžeme uvést své tělo opět do rovnováhy.